Beroepsverenigingen

VNRT

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben naast een gedegen opleiding reguliere medische kennis, omgangskunde en voeding diepgaande kennis van de reflexzonetherapie. Licentieleden van de vereniging  worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT verplicht haar leden tot het volgen van bijscholingen.

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

NOKH

De NOKH is sinds 2001 een beroepsorganisatie voor homeopaten. 

SRBAG (=NIBIG)

Het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) is een instituut die werkt mee aan de positieve positionering van complementaire alternatieve   therapievormen, zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt. Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met stakeholders, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

SCAG

De SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) – opgericht in 2016 – is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

NETWERK MASSAGE BIJ KANKER

Netwerk Massage bij Kanker is een netwerk van masseurs en massagetherapeuten. Zij hebben ruime ervaring in masseren en hebben de specialisatie-opleiding Massage bij Kanker gevolgd. Deze opleiding voldoet aan de internationale richtlijnen van de Society for Oncology Massage in VS. Jaarlijks volgen alle leden van het netwerk een verplichte bijscholing om hun kennis op peil te houden.

 

Lees meer over tarieven

Maak direct een afspraak