Klachtenregeling Natuurlijk Genezen

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.

Heb je een klacht. Wat nu?

  • Het is belangrijk om je onvrede of klacht bespreekbaar te maken.
  • Ben je niet in staat je onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
  • Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over je klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNRT (www.vnrt.nl)

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot de Klassieke homeopathie, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG.